Bid mee voor Altena!

Zou het niet goed en mooi zijn als we als christenen in Altena eensgezind gaan binnen voor onze gemeente? Bid mee voor ons bestuur, de zieken, ouderen, jongeren, inwoners, zorgmedewerkers, ondernemers, kerken, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor al wat God ons geeft. Deel ook uw gebeds- en dankpunten, dan bidden we samen of met u mee.
1

Kies een uur

Selecteer een uur waarop je wekelijks tijd neemt om te bidden of aandacht geeft aan de ontvangen gebedspunten om (later) in gebed mee te nemen.

2

Ontvang gebedspunten

Een uur voordat jouw gekozen uur aanvangt ontvang je een e-mail met daarin gebeds- en aandachtpunten vanuit en voor de gemeente Altena.

3

Dien gebedspunten in

Schakel onze deelnemers in om te bidden voor jouw punten. Je kan op elk moment inloggen om nieuwe punten in te dienen.

Bidden voor Altena

Hulp bij bidden

Een uur bidden, dat schrikt velen af. Zo lang bidt u/jij misschien nooit. Maar de bedoeling is niet per se om een uur lang te ‘praten’ tegen God. Het is goed om af te wisselen. Een Bijbelgedeelte lezen, een lied zingen of luisteren, een moment van stilte, en dan zijn er ook nog diverse vormen of soorten gebed.

Zie voor meer hulp bij het bidden:

eo.nl - bidden
refoweb.nl - bidden

Leer ook bidden van elkaar! Bid samen met andere Christenen uit de gemeente Altena voor de gemeente Altena. Dit kan door met meerdere samen te komen in eenzelfde tijdslot. Als voor de optie samenbidden gekozen is door het delen van een mobielnummer, wordt deze automatisch gedeeld met een ander die voor deze optie gekozen heeft. Is er niet voor deze optie gekozen, dan kan dat alsnog door het account te verwijderen (zie link mail) en opnieuw aan te maken.

P

P van PAUSE

Pauzeer. Richt je op God door stil te worden voor Zijn aangezicht. ‘Wees stil, en weet dat ik God ben.’ (Psalm 46: 11)

R

R van REJOICE

Verblijd je. Richt je op wie God is. Vertel hoe goed onze God is en verblijd je door Hem te lofprijzen en te aanbidden. Zing of luister naar een Psalm of ander lied.

A

A van ASK

Vraag. Richt je op wat je van God verlangt. Jouw verlangens, die van anderen en ook die van God zelf die Hij door Zijn Woord en in Jezus aan ons geopenbaard heeft.

Y

Y van YIELD

Overgave. Wordt weer stil, spreek je gedachten uit, maak je hart leeg, dank Hem voor alles wat in je opkomt, en laat je leiden door de Heilige Geest.

Visie

Door de coronacrisis ervaart iedereen sterker dan ooit hoe afhankelijk we zijn. Van onze medemens, maar ook van God. Is dit dan ook niet juist het moment voor ons als christenen in Altena in verbondenheid met elkaar méér te gaan bidden? Hoe geweldig zou het zijn als we door te bidden tot zegen kunnen zijn voor Altena? En dat deze periode van crisis en gebed ertoe leidt dat meer bewoners van gemeente Altena Jezus hebben leren kennen?

Waar we op hopen:

  • Dat er een opwekking / herleving van de kerk in Altena komt.
  • Dat christenen uit Altena uit alle kerken groeien in hun gebedsleven en hierdoor God beter leren kennen.
  • Dat de eenheid en onderlinge band tussen kerken en christenen in Altena zal toenemen, juist door met elkáár te bidden.
  • Dat we door te bidden voor mensen in Altena tot zegen kunnen zijn voor Altena en dat mensen voor het eerst of opnieuw Jezus mogen leren kennen.